2009/08/30

pagtoo

dili ako ang klaseng tawo
nga dali rang
moampo

dili ako mahadlok nianang

mga bangkaw sa kapakyasan

naanad na ako niana
og walay sundang

sa pagdumot ang makabuntog
kanako

dili ako talawan sa
pagkalalag o
pagkahulog diha sa pangpang
sa kapildihon

naagian ko na kana
og bisan og daghan kana sila kaayo
nga gani ang ilang mga ngalan
dili ko na mayubit
dili gihapon ako
malisang

ania ako
nagtindog lang gihapon bisan
samdan
bisan piangan
bisan og nagusbat na kining
akong lawas
bisan nadugmok na kining akong
dughan
og napulpog na kining akong
mga bukog

ania nagpaabot lang gihapon ako
sa giya sa akong mga bitoon

andam na ako sa akong panaw
paingon sa pagpangita
sa alang kanako

kay sayod ako
kay nagtoo ako nga aduna ako'y
luna diha
sa patag sa kalamposan

alang lang kana kanako
og kini
dugay na nga nagpaabot kanako

nagtoo ako niini
og walay makaagaw kanako niini
sud sa akong dughan

mitoo gihapon ako
hangtod sa pag-abot sa akong
palad
bisan pa diha sa bung-aw
sa akong kamatayon

dili gayod ako
magpatulo og luha diha
sa pagduda
dili og dili gayod

Panginhas dire