2013/03/30

talimad-on

unang miabot ang bulbog
sa usa ka ting-init
sa mabaw nga
dagat
nagpasaringsaring

misunod ang nokos
nga gustong tukbon sa
kasili

nahutdan ug koryente ang
kasili ug
mibugwak sa iyang tinta
ang nokos nga
abtik kaayo nga

naibog sa bulbog nga
nawa usab diha sa kangitngit
sa kaadlawon

Panginhas dire