2013/03/19

pagpaingon sa katulugon

ang mga kamatooran
gilukot diha sulod sa uga nga dahon
sa lomboy

sa bugnaw nga kagabhion
dagkotan mo kini
ug dayon magpaaso ka
sa kawanangan

makita mo ang mga debuho
diha sa itom nga
langit

tawong guba ang nawong
mga kamot nga nagpauyon uyon sa
hangin
kasing kasing nga
buak
kalag nga nahubsan


dayon sa usa ka pagpamilok
mo
 mapapas ang
imong mga damgo
nahisama sa
tubig
nga nahulugan
sa usa
ka dakong
bato

moginhawa ka ug lalom
yupyop sa imong nilikit nga kamatooran
ug mobulhot ka pag-usab

puros kini pangagho sa
mga pakyas nga damgo

buhaton mo kini
tibook
gabii
hangtod nga wala nay kisaw
ang kagabhion
diha sa patay
niyang
lawas

palungon mo ang hunahuna
ug dat-ulan mo sa imong kamot
ang gangotngot mo gihapon
nga kasingkasing

sa ubos sa imong higdaanan
anaa ang
abo
 nagpasad sa salog

gibalikan mo ug tan-aw
sa makausa pa

ang bugtong saksi sa
gipangandoy mong
kamatayon

Panginhas dire