2013/08/14

ang giahak ug giatay.

buot unta ako nga makigkita kanimo
sa yanong katarungan nga kita unta magsayranay
sa dili nato mayubit

wala kanako kanang kalay-on ug kadugay
tungod ug alang lang kanato

adunay panahon nga gisul-ob ko na ang akong sapatos
usa ka kamisin, usa ka pantalon ug usa ka panyo
aron sugdan ko na unta ang akong panaw paingon
sa isla nga atong gihandom diin kita magkita

apan kalit lang naglain ang panahon
misamot kadagko ang balod sa akong dughan
ug ang hangin mipalid sa akong taas nga buhok
paingon sa kasadpan diin nabali ang mga kahoy
ug ang mga kagingking sa kawayan nagpasad
sa dalan nga akong pagaagian

pakyas lang gihapon ang mga laraw sa kasingkasing
ang akong mga tiil nagsumpaki ug ang akong mga kamot
nagpunay ug kalot sa katol sa akong ayuyok ug
ang pirming malitok sa akong baba mao ang giahak ug giatay.

Panginhas dire