2013/08/16

pangpanghayhay sa oras sa tingpamahaw

lahi ang gihan-ay sa kasingkasing
ang iyang piniloan sa mga damgo
mabulukon ug tungod kay gitago
na man sa sulod sa pagtak-op
sa mga pilok sa kahig-waos
dali ra kining mahikalimtan nimo
inig mata sa kaadlawon

sa imong pagpamahaw makita mo
ang humot nga aso sa kape ug
pinaagi niini mubutho ang imong
gihigugma diha sa ibabaw sa lamesa
makita mo ang iyang pahiyom ug
mabati mo usab ang kaiinit sa
iyang paghalok kanimo ug ang
panagbaid sa inyong mga lawas
diha sa kahait ug kainit sa inyong
mga kauhaw diha sa kapit-os

walay tingog ang kamatooran nga
naglutok lamang ang mga mata sa
gihukman na nga dili gayod angayang
buhaton ug kon kinsa ang nag-ingon
niini dili mo na kini mahinganlan

gimugna mo pag-usab ang mga hanap
ug mga lubog diha sa napagod nga
piniritong itlog tupad sa tuskig nga
bulad nga sa imong pagtilaw haskang
asgara ug imo kining gibasolan.

ang imong tupad nakabantay niining
kalalom sa dagat ug ang kabalaka sa
usa ka unos nakita sa pagkunot sa iyang
agtang ug pagkalit ug kahiwi sa iyang aping.

kining mga katuigan namungag pagpaubos
diha sa dili na lang pagpangutana ug naunsa
o ngano ba kaha. Pabilin ang naandan.
Tunga lang sa piniritong itlog ang nahurot.
Nabugnaw ang kape nga wala mainom.
Ug lain na usab nga usa ka plato nga luto
ang mabahaw ug kining mga panghitabo
nakalipay kaayo sa tulo ka iro nga
ganiha rang naghangad kon kanus-a
mo ilabay kanila ang wala mo na makaon.

Panginhas dire