2013/08/27

cloud atlas

kinsa ba kahay magdahom
nga imo diay akong
budhian?

kinsa bay magdahom
nga sa kaulahian modaog ra usab gayod
diay
ang mga daotan?

gianad kita nga lipayon sa kaulahian
maong di ta katulog sa
usa ka hugna diin ang mga nagpatay
kanato
atua sa ilang mga trono
nagsadya
ug sa kahangtoran
nagmalipayon

kinsa bay magdahom nga kita
gisilotan diay diha sa kahilom?

nga ang kalipay usahay diha
sa paraisong atong gipuy-an
mahimo sad diayng sumo
sa kadugayan ug
wala nay hinungdan

kinsa ba'y magdahom nga ang pagtuis-tuis
sa kamatooran
magpabiling balikog ug
hagpon sa
kadaghanan?

sa kadogayon ato kining dawatong
obra sa dagang
unya gihimong halangdon

Panginhas dire