2015/01/30

ang dili madawat sa iyang inahan

sa dihang hapit na mosalop ang
adlaw
gihipos niya ang kabaw
ang mga kanding og ang mga manok
iyang gikurok paingon sa ilang
kurungan
ang mga bebe nga gikan sa haduol
nga sapa
gipasulod niya sa silong sa balay
pagkahuman gisirad-an na niya ang
balay
nanghugas sa iyang tiil og nawong
nag-ilis sa iyang sapot
gipasiga ang suga sa balkon
nanudlay sa iyang buhok
gipahimutang ang kwelyo
sa iyang liog

nanaghoy siya og iyang gisunod ang
laylay sa iyang taghoy subay sa dalan
paingon sa dapit diin magtagbo silang duha
sa iyang bag-ong kaplag
nga pinangga.

Panginhas dire