2015/01/24

kon adunay babag
sulayan nato kini ug
ukat, tabangan natog
hikling diha sa daplin
aron makalahos sa
atong agianan ang
naghingabot nga
kalipay

kon ako man ugaling
ang nahimong babag
ayaw kabalaka, dili
ako bug-at, wala akoy
daghan dala, og busa
dali ra kaayo nako
ang pagbalhin,

sa kanunay gipangandoy
ko nga ang imong adlaw
mapahiyomon

kon aduna man ugaling
gapnod og ulan
gipanghinaot nako
usab nga kini dili kaayo
kusog, dili kaayo hanap,
unya dili magdugay

Panginhas dire