2015/01/19

malimtan na ang pagpanghilam-os
ang pagsudlay sa kalkag nga buhok
ang paglimogmog sa tubig
ang paghugas sa tiil

lisod na ang pagkaligo kay anaay
daghang mga katarungan nganong dili

ingon sila, magpatambal ka, aduna kay
balatian nga imong gipanghimakak
sa katilingban

basin sakto sila, apan ikaw ania, nag-atubang
sa imong gikahimut-an
kwadrado ang nawong, tinago ang apapangig,
nagbudlat ang mata atubang nimo
sama sa imo sang kabudlat
wala na nimo atimana ang lawas
kay diha sa hunahuna og sa mga damgong laya

ikaw, gibalian og bukog sa kapakyas,
samdan sa mga pasalig,
naghapyod sa tsapa sa dimalas

Panginhas dire