2009/05/01

atubangan sa samin diha sulod sa iyang banyo

nabantayan niya ang mga buhok
niya nga nangahulog
naghay-ad sa iyang alugnan
matag buntag
midagan ang iyang agtang
paingon sa iyang alumpulo
og ang iyang aping
morag tubig sa sapa nga
mihubas
ang iyang ngipon nangatango
morag mga haligi sa gubaong
balay nga nangahirig
mitan-aw siya sa samin
human maligo sa iyang banyo
gihikap niya ang iyang suwang
gihapyod nga mora og hait nga sundang
milingo-lingo siya
mikagot ang iyang ngipon
giinat ang iyang aping
mitan-aw sa toilet bowl
diin naglutaw ang iyang tubol
gi-flush
mikuha sa iyang tualya nga
iyang gitapis
og migawas sa banyo
gikomplementohan niya ang
iyang kaugalingon sa usa
ka bugnaw kaayo nga
taghoy.

alas nyube na sa buntag
wala siya'y plano nga mosulod sa opisina.

Panginhas dire