2009/05/17

domingo

Domingo
ang ngalan sa akong lolo
Paciencia
ang ngalan sa akong lola
Caridad ang ngalan sa akong iyaan
Prosperidad usab ang
ngalan sa among kamagwangan nga babaye
Kay si lolo bilib lagi sa kaisog ni Gregorio del Pilar
Si Papa ang ginganlag Gregorio
Og si Mama nga kamanghoran
Gihinganlan og Francisca
Isip awat-awat sa santos nga si San Francisco Javier

Ang doktor ni Mama, ang ngalan Ricardo
Mao usab ang akong ngalan

Didto nagsugod ang dakong lantugi
Kabahin sa akong kinabuhi

Ang nga Domingo dili na sagrado
Ang Caridad nawad-an og kaluoy
Misamot kaputong si Gregorio
Og si Francisca sumala sa iyang ngalan
Nag-antos sa tibook niyang kinabuhi

Ako nga ginganlan og Ric
Wala gayod moamin sa ginganlan og Ricardo

Wala milukso ang akong dugo
Og sama sa bitin, nahimo akong isog og idlas.

Panginhas dire