2009/05/10

sa pagkamatay ni nanay

didto ko sa iyang kilid
samtang siya
nangayam og dagkong
gininhawa

nalooy kong nagtan-aw
sa iyang mga mata
nga gilawa-lawaan na
mihunghong siya
nga kapoy na kaayo ang
iyang lawas og gusto
na niyang mopahulay
sa dayon

akong gihawiran ang iyang
mga kamot
og ako siyang giingnan
nga wad-on na ang kabalaka
kay sa iyang padulngan
aduna na'y anghel
nga nagpaabot kaniya
sa sakayan nga
mohatod kaniya sa pikas
tampi

gihisgotan ko ang lawak sa paraiso
nga giandam alang kaniya
ang laing kalibotan nga mas
nindot pa dinhi
ang hingpit nga kalipay
og himaya didto
sumala sa atong pagtoo

hugot akong migakos kaniya
og ako miingon
"Nay, maayong pagpanaw"

mipiyong ang iyang mga mata
og nagpabilin siya
sa usa ka gamay kaayo
nga pahiyom
nga dili ko gayod
hikalimtan
sayod ako nga siya
wala na magmasulub-on

Panginhas dire