2009/07/24

giayag

giayag ka
aron tinoon kon pila ang
pino diha kanimo
gilaiin ang imong mga
tipasi
og mga bato
nga makabuak sa imong
mga ngipon

giuyog ka
dili aron mahulog ang tanan
nimong mga bunga
kondili
aron magaan ang imong
mga sanga

napandol ka
kay nakalimot ka na
paghandom
niadtong ikaw naglakaw
nga nagluhod
paingon Kaniya

Panginhas dire