2009/07/14

kaluhang balak ( bunga sa atong chat.)

Kita ang kaluhang balak;
kita nga ania ilawom sa walay balas nga baybayon
.


Kita nga naghigda dinhi sa mga pulong,
Nagpahapuhap sa mga halok sa hangin

Ug nagsayaw uban sa mga balod;

Kita nga nagpaanod uban sa mga samu,
Nisalom sa kalalom sa atong kalipay
Ug nanghilam-os sa bugnawng tubig sa lapyahan -


Kita, Oo kita, ang kaluhang balak;

Kita nga ania ilawom sa walay balas nga baybayon.

.

Gaksa ako ug hugot sa mainiton mong gakos.

Gipanugnaw ako sa tubig, busa gaksa ug hagki ako.

Ubanan tang duha ang baybayon sa iyang pag-inusara.

Duyogan ta sa matam-is nga inagulo ang awit sa mga balud

Mag-awit,magsayaw ug maglipay kita.


Kita ang kaluhang balak;

Kita nga ania sa ilawom sa walay balas nga baybayonPanginhas dire