2009/04/23

Giango-ango


Nagsalamuang kana kuno
Mga tawo sa atong balay og silingan nahasol kanimo

Sangpit diri, sangpit didto
Gamay nga pamati sa lawas gikahadlokan mo

Nagpanawag ka og panabang
Nga sa kamatayon dunay mopakgang og mosagang

Nakita ko ang imong kaisog
Gusto mo pa nga magpakabuhi og nanglimbasog

Makapangutana ko usahay
Nganong nahadlok man siya nga mamatay?

Imong pirmi giampo og giyawyaw
Nga makamata pa ka sa sunod nga mga adlaw

Siya ang among pinalanggang Nanay sa panimalay
Ang nagsagop sa akong inahan nga sugod pa sa iyang pagkagamay

Siya ang among Nanay nga hangtod ron nagpabiling putli
Kasing-kasing nga wala pa gayod masamdi sa mahait nga pinote

Kaniadto ikaw kanamo nag-atiman
Og karon kami na usab ang motabyog sa imong duyan

Ikaw ang batang bag-ong gihimugso
Alimahon ka usab sama sa pagpangga mo kanamo

Dili namo ikalimod nga hapit kana bawion
Sakit apan kanunay kaming andam og sa kinasing-kasing dawaton

Ayaw og kahadlok,ayaw og kawili kay wala kay giusikan
Kay sa among nakab-ot ron ikaw usa sa mga hinungdan

Ikaw nahimo namong lig-ong tukod sa gitikang nga ang-ang sa hagdan
Maligas man usahay apan ikaw andam nga mosapnay sa among kiliran

Karon saulogon ta ang imong matam-is nga KADAUGAN!

Panginhas dire