2015/06/08

ang tulay kanatong duha nga karaan
naunlod
bisag wala nato tanduga
bisan walay nanghilabot niini
gawas lamang
sa pagtunob sa lapa-lapa sa
panahon
kini diha dayon nahugpa

wala ako mangita niini
ang iyang anino
wala usab nako handuma

aduna akoy sakayan nga gamay
nga nagpaabot kanako sa kilid
sa pangpang
ug subay ning suba nga milikos
sa kadaplinan
moadto ako didto

kon maguba ang tulay
dili angayan nga maguba ang tanan
kay sa kaniadto
nagkita kita nga walay tulay
nabuhi kita
milambo diha sa duha ka
dungguanan

Panginhas dire