2015/06/19

naglantugi lang gihapon.

ang mga papel gapatong patong naghimo og usa ka dakong buntod sa imong atubangan.
ikaw usa ka bata namubo nahimong walay kahadlok

daghan sa mga karaang tawo ang nahiagom sa kamatayon tungod sa mga bukid nga papel.

ang mga kagahig ulo, ang kahalab, ang pag-away kabahin sa katigayonan mao kanunay ang
miabot sa imong lamesa

nagpanglingo ka, ngano ba nga ikaw nga bata mao may ilang himoon nga tighusay sa gubot nga
pahanoh

dili mo kini mahuman
ikaw ang ilang humanon

nagpanglingo ka. Kutob ra kini karon. Unya kon dili sila mahusay, sunugon ang mga papel.
ipabilin ang mga abo, unya sa ilang aso ikaw mokuyog.

namingaw ang lamesa. nagsubo ang naugdaw. Pagka-oran oran nadungog ang bag-ong nangabot
naglantugi lang gihapon.


Panginhas dire