2017/03/22

ang bag-ong kalahian

karon
siya ang mangutana
kon naligo ba
siya kon
nakapanglimogmog
ba siya
sa tubig

lahi kaniadto

siya mismo ang
mosulti kanimo nga
siya naligo na
nga nakapanglimogmog
na siya sa
tubig

unya pakapinan pa
niya ug ingon nga
siya gigutom nga siya
giuhaw na
pag-ayo

dayog sulod sa lawak
unya dili sirad-an ang 
pultahan
dayog higda sa katre
piyong sa mata gustong
magdamgo

Panginhas dire