2017/03/03

sa lugar sa mga hubog

dili mo ako
makita nga
maghilak

duna koy
tagoanan sa akong
mga luha

dili mo ako
madungog nga
magbakho
lapad ang
akong tagoanan
sa akong
tingog

makita mo ako
nga malipayon
usa ako ka pintor
gikan pa sa akong
pagkabata

madungog mo
lamang ang akong
mga katawa
gipanamkon ako
sa akong inahan
didto sa ilang 
imnanan

didto silang tanan
mahubog
unya wala nay masayod
sa ilang binuhatan

Panginhas dire