2009/04/25

ang suba sa kinabuhi

anoron kita sa suba sa atong kinabuhi
sama sa dahon
sama sa kahoy nga nalukat didto gikan sa
dakong bukid
mikuyog lamang kita sa sulog
kinsa ba ang dunay mahimo
kon asa kita ibanlas
niining gamhanang sulog sa kinabuhi

sama sa kakusog sa atong mga pagbati
asa ba kita manghawid?

ahh, gikapoy na ako niining sulog
sa suba sa akong dughan
puslan man
awiton ko na lang usab ang mga huni sa kahanginan
ang yamyam
sa sulog ning suba sa akong kinabuhi

sa walay pagsupak
sa tumang pagtamod sa ilang mga balaod

basin diay puhon og moabot na ang
akong pagkabanlas diha
sa kalipay sa daplin sa baybayon

nindot baya usab ang pagpalutawlutaw lamang
unsa ba gayod ang angay nga kabalak-an?

usa lang ako ka dahon
usa lang ako ka kahoy nga naugkat gikan sa layo nga kabukiran
usa lang ako ka anod sa makusog nga ulan
usa lang ako ka mugna nianang dako kaayong baha sa kinabuhi
ang akong mahimo mao lamang gayod ang pagkuyog
ang pagpaanod

unsa ba gayod ang angay kon kabalak-an?

Panginhas dire