2009/04/26

Hunahuna

Hunahuna

Bisan unsaun pa og puga
Ang utok ko dili na mapuga
Mas molana pa ang putot
Nungka ang hunahunang mug-ot.

Bisan pila na ka dahong papel
Ang nagkatag sa gilingkuran
Mas maayo pa ang naglukdo og barel
Makarason pa nga gibug-atan.

Nibalitok, niligid mura og gipatol
Gikuykoy na ang tanang nagkatol
Nangataltag na ang mga kaspa
Naapil na ang kugan og kugmo pa.

Gilumutan o gitayaan?
Ang mitapot na akong galamhan
Bisag unsa na lang ta ang mapaluta
Sa tintang dili mapapa.

Mas maayo pa maglamaw sa tagulo
May kalipay pa nga mapupo
Bisan og sa kakapoy gipaningot
Basta sa kaugalingon nakapahimout.

Ang kahago ko may ganti ba?
O di ba may modunol og kwarta?
Ang gipuktawan ko og sulat
Na mga storya og mga balak.

Dili mabayaran og bahandi
Ang sinulat na bunga sa pagbati
Sa kadaletra na nahipatik
Nakapahimo kanako na abtik.

Sa mga obra na ako nahuman
Wala gilaum na mabayaran
Igo na mabasa og maganahan
Sakto na makapatambok sa akong dughan.

-sakagawasan

Panginhas dire