2010/08/19

nagkulang ang among mga galamhan
sa mga pulong
nagaid kami og dugay diha sa kahilom
apan adunay usa ka kagabhion
nga kami mapukaw
magyawyaw
magsalimuang sa mga pulong nga wala
dili usab gani namo masabtan
mahubad ang among mga gapos
makaikyas ang among mga hunahuna
molupad kini
og mapalutawlutaw sa mga itom nga panganod
ning bug-at nga mga kagul-anan
nga hinimo sa palad
moulan kami kuyog sa ulang
mokuyanap kami kuyog sa baha
og moyukbo kami sa imong tiilan
mohalok sa imong mga tudlo
apan pagkahuman
mokuyog kami sa sulog
paingon sa dakong suba
hangtod na sa pito ka lawod nga dagat
hangtod nga dili mo na kami makita
og dili ka na usab namo
sa bisan kanus-a pa
mahinumduman og dinhi
magsugod na ang paghudyaka namo
sa tinood nga kalipay

Panginhas dire