2009/04/07

Labyog sa tangse sa hunasan sa Cancainap

Paghilam pa lang sa mubong kamot
sa orasan sa alas singko sa kaadlawon,
luyo sa katugnaw ug katulugon
mobakod ang akong bayaw nga
si Kapitan--gibantog sa iyang kahingigo
sa pagpanglabyog og tamala
sa among baryo sa Cancainap.

Bitbit ang tangsi sumpay sa gitas-on
sa iyang pailob. Gihigtan kini og paon
ug gipuwawan sa gilibon nga kandilang
tinunaw hulip sa bangag nga pinuy-anan
sa aninikad nga mao unyay molingaw
pag-agni sa mga tamalang gigusla
sa ilang pagsuroy-suroy.

Tangsing gibilibod sa kaltek nga kabo
ug sudlanan sa mahimong bunga unya
sa iyang pagpanglabyog.
Wala'y laing mahimo. Wala'y buhatan
gawas sa giuwang sa baybay ug lawod.
Wala'y laing paugnat gawas sa pagtuyok
ug paglabyog sa tangse paingon
sa pangandoyng tukbon ang tubag
sa nagkutoy nga tiyan.

Wala panumbalinga ang katugnaw
sa kaadlawon ug ang kamras
sa kaudtuhon. Wala igsapayan
nga mapagtong ug mabudlay
sa pagbaklay taliwala sa dagat
nga nag-awas kanunay sa singot
ug sugilanong matuod sa kaparat.

Panginhas dire