2009/04/08

Pasaylua ako, Nagbasol ako
Kinsa ba ako nga maghisgot
Kabahin sa Imong kaayo kanako

Kinsa ba ako nga magsugilon
Sa Imong pag-agak kanako

Wala ako'y igong katakos
Daw sa naamang dinhi taliwala
Sa Imong katawhan

Nagpakabuta sa mga panghitabo
Gilup-itan ang konsinsya ug gitago

Nisalom sa lunangan sa pagpakasala
Bisan sa dakong kasayuran nagmatig-a

Apan nagbasol ako
Sa pagtubay sa hadla sa tentasyon

Nagbasol nganong nagpaanod
Sa bul-og sa kaligutgot ug kasilag

Wala pamalandungi ang imong pasaylo
Nga gipadagayday dinha ibabaw sa krus

Sa krus nga naglansang kanimo
Gumikan sa akong pagkamakasasala

Pagkamadinumtanon, pagkamasupilon
pagkatawhanon, bisan luyo sa imong paggiya

Pasaylua ako, Nagbasol ako,

Hugasi ang akong pagkamasasala

Hunari ang kabahong sa akong pagdumot
Ug tul-ira ako sa akong pagkamasupilon

Gibasulan ko na ang tanan
Andam na akong mupadayag sa akong nasaksihan

Puy-an ang imong mga pagtulun-an
Ug buntugon sa maka-usa ang agni sa pagkatawhanon

Bisan ilansang susama kanimo
Dawaton ko sa walay pupanuko.

Panginhas dire