2013/10/31

ang amahan ug anak

sa matag sugilanon
sa matag kita sa duha ka gusto unta magsuod
diha sa tunga-tunga sa panghangpanay
kamao ang hunahuna kon kanus-a kini niya putlon
bisag ang kasingkasing
molumpat nga morag batang patulugon sa kaudtohon

ania ang hunahuna nga nagbarog nga usa ka amahan
sa kasingkasing nga nagpabiling bata nga walay buot

gahi ang ulo sa maong bata
busa mikuha ang amahan sa sanga sa bayabas ug
iya kining gilatos

misyagit ang bata nga morag kanding nga gipatay
giantos kini pagpamati sa amahan
gialsa kini niya ug gidala sa iyang higdaanan ug gipakatulog
nalabhag ang paa, naglanab ang luha sa iyang aping
hangtod nga nakatulog kini sa kahiubos ug kakapoy

disir  milakaw ang amahan
kay gaulan man ang langit ug bugnaw man ang panahon
gihabolan ang bata
ug gihagkan ang iyang duha ka aping.

Panginhas dire