2013/10/31

bagtok nga gamay ug alibangbang nga itom

alas tres sa kaadlawon
gipasiga ang suga aron
makita ang nawong sa
orasan,

alas tres gayod, maoy
pag-abot sa mga sugilanon
bisag unsa lang, ang uban
gani nalimtan na man

adunay nindot ang
pag-abot kabahin ni
danteng mibungat sa
prayer meeting kagahapon

mas ganahan siyang
mobasa sa satanic verses
kaysa bibliya

ug natuk-an si walter
pagkahuman niyag kumpisal
nga siya nangabit ug katulo
ug karon
nagbag-o, nagbasol, ug
nahiuli na sa balay
sa atong Ginoo.

si emma kadtong
naghubad sa " ang mga nahiuna
maulahi, ug ang maulahi
mao na man hinoon ang
nahiuna"

adunay panglantaw si
cesar nga sukwahi niini
nga sa pagpamati ni Cely
mas nahiahum na man hinoon
sa iyang gihagkan nga
kamatooran

gisuginlan lang ko kay
wala ako didto
niadtong panahona
naglantaw kos itom nga
alibangbang
nga nakasulod sa akong
lawak
samtang nagmugna ko
ug mga balak.

adunay gamayng bagtok
nga natulog sa hunos sa
akong gibutangan ug
libreto

sa usa ka higayon
nagtinutukay ming duha
nagkasinabot nga
way hilabtanay kon
unsay gustong
ginagmayng kalipay.

Panginhas dire