2013/10/28

ang malditong bata nga mipatay sa tanang african daisies sa iyang inahan

adunay batang lalaki nga nangibot sa african daisies sa iyang mama.
dyes anyos pa lang siya, apan makamao na siya motudlo kon unsay gihigugma pag-ayo sa
iyang inahan.
ang mga african daisies. matag adlaw, african daisies lang gayod. Gihabukan, gibubuan
giabonohan sa iyang mama.
iya kining gilantaw sa bintana, diin ang iyang dulaan nga taraktarak nabuak na.
ang iyang kote, daghang talo. Ang goma sa iyang tirador, putol. Iyang gihipos ang iyang tamsi nga
nadakpan. Patay na kini ug iyang gitangtangan ug mga balhibo.

ganahan siyang moadto sa lungsod, aron mangita ug bag-ong dulaan. Sa dihang ilubong na ang iyang
uyoan nga si Miguel, didto kini sa lungsod ilubong, sa sementeryo alang sa mga naghikog.

Gustong mokuyog ang batang lalaki, apan dili ganahan ang iyang inahan nga kuyugon siya. Hasol ang
bata. Hinay kining molakaw, unya init kaayo ang adlaw.

ang batang lalaki walay nahimo. Mikagot ang iyang ngipon. ang iyang luha, mga gahing bato busa dili makagawas sa iyang mga mata.


namintana ang bata.Mikanaog sa balay. Ug mikatawang naglantaw sa african daisies. Gipang-ibot niya ang tanan. Gilatag sa kalsada, gipaligsan sa mga sakyanan nga nanglabay.

pag-abot sa iyang inahan, nga gikapoy sa iyang lakaw, ug namula ang mga mata kay miapil sa pag-iyak sa
kataposang panaw ni Miguel nga iyang igsoon, nataranta ang maong babaye kon asa na ang iyang african daisies.

ang nahibilin mao lamang ang yuta nga adunay lama sa tunob sa maong bata. Gipangita niya ang maong bata aron iyang bunalan. Aron kini makakat-on.

Apan wala na ang maong bata. Nahitabo kini niadtong buwan sa Marso, petsa trese, sa tuig mil nyube sintos setentay sais.

mangutana unta ko ko kon nakakita na ba kamo niining bataa?

Panginhas dire