2015/02/06

gamhanan ang kahilom
kanunay mo kining gilitok isip kataposang pulong sa imong mga balak.

dili lang ikaw, sila usab migamit niini sama sa usa ka tudlok sa usa ka panultion.
ang ubang kahilom nihisama sa usa ka nagkamang nga ulod diha sa dahon, o kaha ba usa ka
balas nga gibiyaan na sa hangin.

kapila pa ba kaha nato gamiton ang kahilom aron itubag sa ilang gahom?
aron sila matagbaw.

hilom ang dugo nga mogawas sa kamot nga imong gisamaran.
hilom usab ang katagbaw human sa usa ka pagbakho.

hilom ang kurtina nga gilabyan sa hangin.
hilom ang sapatos sa usa ka patay nga nagpaabot sa magbalsamar unya sa lawas.

gamhanan ang kahilom.
gani kon ang ilang daghang mga pangutana imong tubagon sa kahilom
mangasuko man sila.

gusto nilang bawion ang gahom sa kahilom diha kanimo.
ila kang patyon. Human niini kuhaon nila ang kahilom gikan kanimo.

ang akong kahilom akong giampingan.
gitan-ogan. kon mahinog na kini, dili ko kini ipakita kanimo.

hadlok ako nga moabot ang akong gikahadlokan.
nga mawala kini kanako og unya mahimo akong usa ka buak nga samin.

usa ka hangin nga mahimong bagyo unya nagsigi og pangita kon kinsa na usab ang iyang
taralon, aron panimaslan, aron daghan ang mamatay, aron daghan mobakho.
aron daghan ang mosyagit sa daghang mga patay unya nga magpasad sa tanang suok sa kalibotan.

samtang ania pa kini kanako
ayohon ko kini og hipos.

diha sa usa ka pasalamat.

Panginhas dire