2015/02/07

miabot ang panahon nga ang pagsulat mao ang pag-ugkat
sa mga hinungdan

sa una, nagtanom ka lamang, giamoma, gihabokan,
hangtod nga milabong, unya namulak, unya namunga,

gisukod mo ang kinabuhi sa mga bunga, sa imong
mapupo, sa kadaghan, sa kaanindot

dili diay ingon ana, moabot ang dili angay, nga bisan
unsaon og mog labay, dili mo gayod madaog ang
kabug-at niini

gipasagdan mo lamang, kay unsa bay imong mahimo?
siak ang imong kamot, buak ang imong dughan,
ang imong mga bukton piang, unya ang imong
mga bukog, humok

miabot ang unos, mitago ka, gibiyaan mo ang tanan,
gilukat sa kusog nga hangin ang imong gipananom,

dayon miabot ang kalinaw, wala na ang tanan,
ang nahibilin ngil-ad, busa lukaton mo ang tanan
aron alisdan,

ang pagsulat mao ang paglukat, ang pag-ukat sa tanang
mga ngil-ad, aron imong alisdan nianang mga nindot

sugdan mo na usab, itisok ang unang pulong, paaboton
na usab ang bag-ong paglabong.

Panginhas dire