2015/02/15

"ayaw kana siya ninyo awata"

miabot na ang mga salampating puti
gikan sa amihanan
nga karon nanugdong sa akong tugkaran
og miingon sila kanako, " ania na kami
aron paghapit kanimo,
gidapit na ka namo aron ka
mukuyog kanamo sa atong
pagapuy-an.Nagpaabot na ang
daghan pa kanato didto.
Gipaabot ka usab nila"

miingon ang usa, "kuyog kanamo
biyai na ang kamingaw dinhing
dapita. Biyai na ang kasubo.
Gialirongan ka man sa daghang
uwak."

pagkamalipayon nila, wala kini
gipanghimakak sa ilang lig-on nga
mga pako, sinaw og limpyo nga
mga balahibo, abtik nga mga mata,
og talinis nga mga sungo

apan mitubag ako, " sakto na kining
lugara kanako. wala nako gipangita
ang kalipay. wala nako likayi ang
kasubo og kamingaw.
mao kini ang akong hukom.
dili ako alang sa kadaghanan.
kini lamang ang akong natawhan.
og dinhi usab ang akong kamatyan"


nanglupad silang tanan.
miingon ang gauna kanila
"ayaw kana siya ninyo awata"

Panginhas dire