2015/02/15

ang ilang nakita nga kitang duha mao lamang kitang duha
naghawiray sa kamot naglakaw sa daplin sa karsada nagtagad
sa saktong panahon aron motabok sa pikas,

dili nila makita ang atong gibati, --sa akong kabahin lahi ang
akong gibati, sa akong gusto nga ikaw magpabiling ako, mitaas
ang akong mga kamot og tiil, sa akong paningkamot nga dili ka
masaag, nga unta dili ka maligsan sa imong kadangag usahay,
gihawiran nako ang imong liog, nahisama ako sa usa ka lastiko
diha sa usa ka tirador, usa ka tuko sa punoan sa saging nga katumbahon,
sahay gani, mabati nako nga ang akong mga kamot nahimong mga
gamot sa kahoy, unya ang kalibotan nagpula, morag baga sa oling,
nga giduslitan sa kalayo, unya ikaw nga akong gikatahapan nga usa
ka kandila nga hapit na mapalong sa kusog nga hangin gikan sa
gawas, naghadlok kanako kanunay. Nahimo kang palito, nga unya
aron dili mausik, akong ibalik pag-usab sa iyang kahon. Tagoan
kanunay. Gipalayo sa ulan. Gitan-ogan ang polbora aron dili mobuto.

Panginhas dire