2015/02/10


kini ang panginahanglan
sama sa mga tudlo diha sa kamot
sa dila  diha sa tilaok
sa ulo nganha sa buhok

dili kini gugma
nga nahisama sa paglansang sa krus
o sa paghugas sa tiil
o paghinod sa kahumot diha sa mga
kamot

basin usab
kon sa umaabot nga panahon mahimo kining
hingpit
usa ka gugma
diin magkuyog tang duha sa usa ka panaw
diin ang imong pahiyom akong maangkon
diin ang akong mapa imong lantawon
panahon sa panginahanglan
dili
kondili mao kini ang panahon sa paghatag
sa akong mga naangkon
pagluhod sa tuhod
paglibod sa mga lugas ngadto sa umahan
paghipos sa daro
pagtukod sa payag
pag-abri sa bintana
pagkabo sa tubig
gikan sa atabay
pag-inom og bino gikan sa usa ka kupa
ikaw og ako.

Panginhas dire