2015/02/17

ang relasyon sa mga
pulong
sama sa usa ka hangin
nga nakatagbo og
hangin

hapuhap sa bungtod
latas sa mga upaw nga
kakahoyan
lukdo sa mga panganod
unot sa mga balod
hapuhap sa mga bato
sa pangpang

ang panagkita og
pakighinabi
lahi, ang mga pulong
dili na kamaong
moangkon

dili na molitok
motutok, dili na gani
mohikap
magnganga ang
kabalaka
mobiya nga walay
pananghid
nakalimot na gani
og pangayo sa
usa ka pasaylo

Panginhas dire