2015/09/20

 1


ang mga kamot usahay
supak sa mga tunob sa tiil

og dinhi nagsugod ang unang
gubat sa kalibotan

2

sayod ka nga dili mansanas
ang tinood nga gikaon ni adan

sayod ka nga gani dili man kabahin
sa mansanas ang tinood nga 
sugilanon

3

ang bao nga gilabay sa suba
mao ang unang malipayon nga bakakon
mao ang unang dinayeg nga
nagpakaaron-ingnon

4

gisunod ko lamang ang dagan sa
suba
gisulayan ko og pangutana kon unsa
ang sulog og ngano

5

balikan ko ang akong pagkabata
nga wa makatulog sa akong bag-ong
spartan shoes nga akong
gidulog sa akong kiliran


6

dili tanang idulog sa imong kiliran
makalipay kanimo
bisan og imo siyang pangutan-an
ang iyang tubag pareho
nimo

7

butangan ta kinig tingog sa mga lagiti
sa kawayanan
nga misiaw sa dihang mikusog ang
hangin
ambot og kasakit o agulo ba kini
o kalipay ba kaha nga hilabihan
diha sa usa ka pagsyagit

8

didto sa payag sa ibabaw sa bungtod
sa dihang misamot na og kalalom ang kagabhion
silong sa makusog nga ulan og
kilat og dalugdog
nagpabilin kahumot ang unang awit sa
humot nga kan-on
didtosulod  sa kolon

9

ang nakalami dinhi mao ang paghadyong-hadyong
sa taghoy ni tatay
samtang nagtawag kini siya sa iyang kabayong
pution nga wala na niya hikti
nga nagsuroysuroy gawas sa labat nga kawayan

10

sa akong paghikatulog unya
pasagdi ang mga tuko nga motingog
pasagdi ang mga gangis nga mosinggit 
sa ilalom sa kagulangan
pasagdi nga ang moabot magbundak sa
ilang mga tunob
pasagdi nga ang ilang mga lapokon nga
mga tiil
manapot sa atong hagdanan

sa akong pangedaron karon
wala na ako mangilabot sa mga gidili
sa mga gitugot
sa mga makahugaw og sa mga makalimpyo

kay sa kataposan managsama diay ang tanan
lapok, tubig, suka, apdo, sabon, lugod
salog, langit, yuta, ok-ok ug tuko.

Panginhas dire