2015/09/20

kadali rang
malimtan ang mga
nangawala

bisan gani ang
karon mo lang nakita
nga sa usa ka
hugna
nahimamat mo

dahon nga gipalid sa
hangin
nga natugdong sa
sapa

bugnaw nga hangin
nga misulay paghawid
sa imong buhok

pulong nga imong
nalitok
nga bisan pag
mobalik
dili na nimo
angkonon

Panginhas dire