2016/01/10

ang mga anindot nga walay pulos

wala sa akong hunahuna
ang akong gisulti

ingon ana usahay ang
lakaw sa pulong

sama kini sa pagpagawas
sa mga plato apan walay

salusalo. Gipahiluna mo
ang mga baso apan wala

kay gipaabot nga mga
bisita. Naglingkod ka

sa kilid sa bentana lantaw
sa kalsada og sa mga tawong

nanglabay, sa mga sakyanan
sa mga suga nga bag-ong

gipasiga sa sayong kagabhion,
unya gikalimtan mo ang 

kandila nga imong gibutang
tunga sa lamesa

nindot ang talan-awon sa
imong paghapnig sa 

umaabot nga walay moabot
unya ako nga naglantaw nimo

sayon ra kaayo nakong 
nakat-onan kon unsa ang

kamingaw diha sa pagpaabot
ang mga anindot nga walay pulos

salamat sa imong pagbasa
wala sa akong hunahuna ang 

akong gipamulong.Mao kini
ang akong nakat-unan

sa kandila nga siging gasiga
apan walay miambat kay kadtong

nagdala niini atua man sa
gawas ang kahayag nga iyang


gihigugma.....

Panginhas dire