2016/01/27

ang tinood nga anak sa Dios sa kanunay malipayon.

nahirada ang nabalaka
tungod sa kadaghan
sa iyang giatiman nga
problema, 

nalibog ko kon ngano
nahimong problema ang
mga problema?

ang problema problema
ra kana
nganong problemahon 
man?

bisag unsaon problema
lang kana sila gihapon
busa tagaan ta silag
kagawasan sa paghilingkawas
sa ilang kaugalingon

ila na kanang problema
sila ang angay nga maghunahuna
niana dili ikaw 

tawo ka, wala ka gipakatawo
nga maghambin og problema

ang tinood nga anak sa Dios
sa kanunay malipayon.

Panginhas dire