2016/01/17

pagkamubo na lang gayod sa panahon

pagkadaghan
sa mga dahon nga
nangatagak
pagkamubo lang
gayod sa
panahon

pagkadagahan pa
gani untang itagik
apan pagkagamay na
lang gayod
sa iwik.


Panginhas dire