2016/01/08

makamao na akong
motago
dili diay diha sa likod
sa aparador
og dili ba kaha
sa ibabaw sa tokador
dili sa ilalom sa
higdaanan
o sulod ba usab sa
trangkado nga
sakyanan

kaniadto kon imo
akong makit-an
pildi dayon ko kay
imo kong
nasakpan

dula dula lang
abi nato og dili kini
nato madala sa atong
pagkadagko sa
panahon nga
kita ilhon na nila nga
tawo

kon dili man ugaling
sila motoo kanato
naa kitay tagoanan

ato silang kalimtan

kon dili kita nila ambaton
sa atong kapobrehon
sa ilang pagduda nga kita
nagpaabot lamang sa
ilang itula nga mora kitag
mga manok nga
puhon ilang
pagaihawon

ato silang biyaan

mao kini ang atong bag-ong
tagoanan
ang atong pag-ikyas
sa tumang kahiubos

ato silang pasagdan

wala gayoy pagbasol nga
mag-una
kon mahitabo na ang
mahitabo

dili ko na usab siya dawaton

mangalata ang mangalata
madugta ang mangadugta
ilubong ang ilubong
kusog modagan ang mga takna
ila na usab ang tanang gaba.

Panginhas dire