2015/08/14

ang iyang lawas
morag usa ka
lungsod dapit
didto sa
unahan sa dalan
labang sa pipila
ka suba nga
naglikoslikos sa
bukid

usa kini ka bulan
sa tumang kangitngit
sumikad kanako

adunay dakong suba
nga lanab
nga miawas sa iyang
agianan

daghang buaya didto
daghang nakaon kini


gusto nakong langoyon
aron ako kang maabot

ang imong lawas bulan
dili nako makuhit
ang imong lawas usa
ka lungsod sa tumoy
sa habog kaayong bukid
nga sukad kanus-a
wa nako naabtan.

Panginhas dire