2015/08/31

ambot kon unsa ang
sunod

unta walay maguba
walay mahapla

hunong una
lantawon nako pag-ayo

ayaw og saba diha
tutuki ko

kon dili mo kini mahimo
pahulay usa

ayaw og tingog
ako ang mouna

mahimo pang usbon
ang unahan

karon pabilin diha
akong usbon

inig kahuman
dali diri kanako

sultian ko ikaw
atong balay lig-on

ania pa ang akong
mga bukton

ali diri
kalimtan ko ang nangagi

padayon ta
sa atong panaw

dungan gihapon kita
kasakit og kalipay

Panginhas dire