2015/08/18ang mga nagkatuasag nga mga damgo sa silong sa imong
higdaanan, sa salog nagkabalios, unsay ilang gipanulti bahin kanimo?

baling pagkabuak sa samin, natipak ang imong ngalan, dayon nawala
ang angayan pa untang kitaon,

ikaw na lang ang nabilin sa lawak, nanglakaw na silang tanan
ang mga damgo nga nagpasad sa salog, namangon, milangoy, 

makita mo ang mga iho, sinug-ang ang ilang mga puti nga ngipon
gusto kang dagiton paingon sa kagutom,

sa pagkadikamaong mohukom kon unsay sunod buhaton
nalup-og ka sama sa usa ka saging nga lata diha sa kilid sa pultahan

samtang ang mga iro sulod gawas, naglumba paggukod sa iring layat
sa koral paingon sa karsada,

dako na ka, ayaw palupig sa imong mga kaikog, hawid,
ayaw luagi ang paghawid sa nabilin nga tanod nga bulawan sa natastas mong 
karon

ning imong mga damgo nga laagan,
kuyugi lang.

Panginhas dire