2015/08/07

tipak lang
sa usa ka
pinitik

dili na
kinahanglan
ang tibook
pagbati

sama sa
pagkuha ko
sa hulagway
sa simbahan
nga bato

katunga lang
sa pultahan
nga abli
dili na kinahanglan
nga ako
kining sudlan

lantawon lang
ang pag-abi-abi
bation nga ako
gidapit

dili ko kini sudlan
kay sa kanunay
ang akong kalipay
anaa man
lang gihapoy
sa balikbalik
nga pagbiya

Panginhas dire