2016/01/07

alang sa akong pag-umangkon nga sayo kaayong miangkon nga siya naa sa depression

una sa tanan,
ayaw kalimti nga
ang tawo
sa iyang pagkanatural
laog,

isulat kana sa entrada
sa imong
balay

ikaduha, ayaw kalimot
nga ikaw tawo,
laog sab, dalo sa bisan
unsa 
nga kon mahimo
sama sa uban
gusto nimo nga angkonon
ang tanan

ikatulo, ginhawa kanunay
kon mahimo
kanang lalom
kanang mas lalom pas lalom

kon makamat ka sa alas
tres sa kaadlawon
lingkod kilid sa imong
abre nga bentana

ingna ang bulan og mga
bitoon
wala ko magsalig sa inyong
kahayag
ingna ang kangitngit
wala ko mahadlok sa imong
gipangtagoan

unya, kon kapoyan ka na
kon mahimo
pagawsa ang imong mga pako
diha sa kilid sa imong
mga bukton

kon makalupad ka na
pahawa sa imong
gikamingawan

sa akong kataposang
tambag
kon galibog ka
ayaw kana palabya
sayo ka kaayong naabtan sa
kalibog
ayaw pagbalibad
kay
makaayo kana
kanimo

Panginhas dire