2016/01/03

pagsugod

ang nindot nga
pagsugod mao ang
pagpapa sa tanan
ninyong mga ngalan

ako sab magbaton
og laing ngalan 
laing mga pamaagi

ugma sugdan ko na
ang laing panaw
sa laing agianan

walay usa kaninyo
ang akong
matagboan og
sama nga dili
mo na usab ninyo
ako mahimamat


bag-ong gitib
sa bag-ong lusok
sa bag-ong
agianan

kay abi mo
kon bag-ohon ang
tanan
malimtan na sa 
dayon ang
tanang mga daan

usa na ako nga
puya nga bag-ong
natawo sa sabakan
sa kalibotan

wala akoy nailhan
kaninyo
og sama nga kamo
dili na usab
makaila kanako


Panginhas dire