2017/01/07

..ang timbangan....

giestudyohan mo ang
pagpatay

kon giunsa kon ngano
kon unsaon paghipos ang

patay aron dili kini 
makit-an

kon unsaon paghipos
ang baho

ang sunog aron dili
makita ang aso

kon unsaon paglaplap
ang unod aron dili kini 

maatikan sa mga matadero
ug pakialamero

gitun-an mo ang ang
nagpatay

ang iyang nilihokan sa
wala pa ug sa human na

ayaw pagpatay dako kanang
sala

gisundan mo ang mga motibo
ang gisabotan

karon kon andam ka na
isulti kinsa ang gipatay ug

kinsa ang nagpatay dayon
timbangtimbanga kini pag-ayo

ipahamtang ang silot
ayaw padala sa kalooy....

Panginhas dire