2017/01/05

ikaw nga mangingilad

sa wala pa siya mipahawa
daghang siyag nabungat: 

mangingilad ka
sayang ang imong 
nakuhang gahom

giilad mo pati na
ang mga ubos pa kaayo
kanimo

gikawat mo ang ilang
dungog
ang ilang katigayonan

gipatoo mo sila nga
imo silang gitabangan

apan pagkahuman
nawala kanila ang tanan

mga tipaka sa itlog
na lang ang ilang nabalon

wala na ang ilang mga
agianan ang paglaum

gikuhaan mo sila sa
ilang kinabuhi ug
panginabuhian

nanglupig ka sayang
ang imong mga bahandi

dili kana imoha
adunay panahon sa pag-uli

sa pagsudya sa pagbayad
sa imong mga gipang-utangan

gimaldisyon ka namo
magkamang ka sa yuta hangtod

sa kahangtoran apil na
ang imong mga kaliwat

ang imong mga mata
langkaton sa imong kalimutaw

ang imong mga unod hiwaon
hangtod nga mora na kinig papel de japon

ang imong mga bukog
tadtaron sa hait nga atsa sa matadero

ang imong mga kamot, bukton mga
tiil, kumagko pagabulagon

ilabay kini sa mga buaya aron
ilang pistahan

sa kataposan walay mabilin
kanimo kondili ang imong kalag na lamang

apan nagpaabot na ang manag-iya niini
unya mosyagit kag pakitabang

magpakalooy ka nga kining tanang
gibasolan mo na

ulahi na ang tanan
walay makadungog kanimo 

ang imong mga giilad
wala na dinha aron malooy kanimo

ang imong mga gipanglupigan
nahimo na nga mga abog

nga gipalid sa hangin unya
dili mo na makit-an pa....

Panginhas dire