2016/02/16

alang sa mga bata nga nagdula sa ilang mga kariling

ang ikaw kanako mitutok pag-ayo sa
akong nabuhat didto sa buak nga samin

pagkadaghan nako karon 
ako nga pila ka tipak diha sa bongbong

nangahulog diha sa sementadong salog
nagkatuagsa, wala mihilak, dugmok nga

kon masipyat ka, makatunok 
motusok sa imong kamabaw diha sa 

imong mga pamulungon nga gikataw-an
sa mga bata nga nagdula sa ilang mga kariling.

Panginhas dire