2016/02/18

ang mga damgo nimo nga wala matuman

sayre nga ang imong
mga gipanamkon sa umaabot
nga saktong
panahon
imo ra gayong panganakon

ang mga lugas sa mais nga
imong gisabwag didto sa umahan
ugma damlag bisag imong katulgan
mogitib, molugwa, molabong
mamunga kini og daghan.

Panginhas dire