2016/02/19

alantoson

ang imong gidala
bug-at
sama sab sa akong
gidala
bug-at

matag adlaw
saka kanaog kita
niining
atong gidala nga
kabug-aton

kinsa ba'y moingon
nga kita wala diha
sa pag-antos?

apan kay kitang duha
managsama naman
niining atong mga gidala
nga kabug-aton

miabot ang panahon sa
atong pagtinan-away
wala kita mag-away 
wala sab kita manaway
makita sa atong dagway
ang pagpahulay hangtod
na sa kaharuhay

kay ang kabug-aton kon
atong lantawon
nga sa matag adlaw atong
pagadawaton
naunsa ba nga kalit mang
nawala
ang mga alantoson

sa atong panagsama
giduyan na kita sa saloma

Panginhas dire